THÔNG BÁO CỦA SỞ GIÁO DỤC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VỀ HỌC BỔNG VALLET NĂM 2017 In Email
Thứ ba, 30 Tháng 5 2017 09:55

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG BÁO CHI TIẾT VỀ HỌC BỔNG VALLET NĂM 2017 

 

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

                Số:              /SGDĐT-CTTT-HSSV                        Thừa Thiên Huế, ngày       tháng 05 năm 2017

V/v xét chọn Học bổng Vallet 2017

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT và THCS&THPT trực thuộc.

 

            Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được văn bản của Trung tâm Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam về việc trao học bổng Vallet năm 2017. Trong đó Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam sẽ dành 127 xuất học bổng cho học sinh THPT tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm động viên, khuyến khích học sinh có tài năng, suất sắc trong học tập, mỗi suất học bổng là 9.500.000đ. Lễ trao Học bổng Vallet 2017 dự kiến tổ chức vào lúc 14h00ngày 01/9/2017 (thứ sáu) tại Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế.

             Để Trung tâm Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam có cơ sở xét chọn trên danh sách trường đề nghị được trao học bổng Vallet 2017, Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường căn cứ chỉ tiêu được giao (kèm theo bảng phân chỉ tiêu và thông báo học bổng Vallet 2017) thông báo triển khai rộng rãi và công khai để tổ chức xét chọn và lập hồ sơ đề nghị cấp học bổng.

            I. Đối tượng, tiêu chí, số lượng học bổng và thành phần hồ sơ đề nghị cấp học bổng:

            Các đơn vị thực hiện theo chỉ tiêu phân bổ và thông báo đính kèm của Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam.

            II. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

            - Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 02/06/2017 (thứ sáu) theo dấu bưu điện hoặc ngày nhận trực tiếp tại Sở.

            - Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng CTTT-CTHSSV, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, số 22 - Lê Lợi-Huế.

            III. Một số lưu ý khi lập thủ tục hồ sơ:

            1. Ngoài các hồ sơ ứng viên xin cấp học bổng theo quy định tại mục I, theo đề nghị của Trung tâm Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường gửi thêm báo cáo cho Trung tâm Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để Sở tổng hợp gửi Trung tâm Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam) gồm:

            a. Danh sách trích ngang các học sinh xin cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên về học vấn xếp từ trên xuống dưới (số lượng cao hơn dự kiến); Trung tâm sẽ xét chọn trên danh sách đề nghị và có thể tăng thêm học bổng (nếu có), trong đó có kết quả học tập của HK I và HK II năm học 2016-2017 và trung bình cộng 4 môn TOÁN, LÝ, HOÁ, SINH.

            b. Biên bản xét duyệt học bổng của nhà trường.

            c. Phản hồi kết quả học tập của những em đã được nhận học bổng năm 2016 (nếu có em nào đạt thành tích xuất sắc, trường nêu tên học sinh cụ thể để Trung tâm đưa vào kỷ yếu).

            2. Ngoài danh sách cứng đã được phân bổ theo chỉ tiêu, để việc xem xét tăng thêm của Trung tâm thuận lợi, ở danh sách đề nghị tăng thêm (nếu có) đề nghị lập hồ sơ riêng, thành phần hồ sơ như chỉ tiêu cứng; số lượng không quá 3 học sinh/1 trường (riêng Trường THPT chuyên Quốc học có thể đề xuất 05 học sinh) và xếp theo thứ tự ưu tiên về học vấn.

            3. Niêm yết công khai Thông báo đính kèm về Học bổng Vallet năm 2017, quảng bá rộng rãi để học sinh hiểu rõ hơn thiện ý của nhà tài trợ, đồng thời nâng cao tinh thần giáo dục nhân bản, để sau này các em học sinh biết nghĩ đến người khác một cách tự nguyện.

            4. Khi nhận được giấy mời dự lễ trao học bổng, các trường thông báo và tổ chức cho các em đến dự đông đủ, trang phục lịch sự, trang trọng; nếu là người dân tộc thiểu số thì mặc sắc phục của dân tộc mình.

             Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, gửi hồ sơ về Sở đúng thời hạn theo đuy định./.

   Nơi nhận:    KT.GIÁM ĐỐC

 - Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc và các Phó Giám đốc;                                                                              

- Ông Đỗ Trinh Huệ;

- P. CTTT-HSSV, P. GDTrH, P. KHTC;

- Website ngành;    Nguyễn Tân

- Lưu VP, P.CTTT-HSSV
 
 
 
 
 
 
 THÔNG BÁO HỌC BỔNG VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ THEO TRƯỜNG XEM CHI TIẾT Ở LINK
 
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/SGDDT-1270-SGD-DT-TTCT-2017-PL2%20(1).pdf 

      

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 30 Tháng 5 2017 10:13 )
 

Hoạt động khoa học

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay23
mod_vvisit_counterHôm qua49
mod_vvisit_counterTuần này350
mod_vvisit_counterTuần trước383
mod_vvisit_counterTháng này1269
mod_vvisit_counterTháng trước1256
mod_vvisit_counterTất cả194939

Trực tuyến

Hiện có 12 khách Trực tuyến